สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

ข้อมูลสมาชิกใหม่


หากไม่พบชื่อโรงเรียนในระบบ โปรดติดต่อคณะวิทยาศาสตร์ หรือเมล์ไปที่ ekkachai.p@ubru.ac.th
   * กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (หากต้องการเข้าร่วมแข่งขัน ต้องสมัครสมาชิกก่อน)

  # ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมแข่งขันถึง วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.   เมื่อ ๕ ส.ค. ๒๕๖๓
  # แจ้งปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ในวันที่ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ   

Copyright © 2017 All Rights Reserved
Faculty of Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 1400 โทรสาร. 045-352070
อีเมล์ : ekkachai.p@ubru.ac.th