สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วน !!
   * ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานสัปดาห์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จากวันที่ ๑๘-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นสถานที่ในประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ในวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมตามกำหนดการเดิมได้
ดาวน์โหลดเอกสารล่าสุด [กำหนดการวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒] [หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงาน] [ รายละเอียดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๖๒ ]
ตารางกิจกรรม Update วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22:42 น.
กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
วันที่ปิดรับสมัคร
จำนวนผู้สมัคร(ทีม)
1
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
15 สิงหาคม 2562
ระดับประถม 15 ทีม
ระดับมัธยมตอนต้น 25 ทีม
ระดับมัธยมตอนปลาย 28 ทีม
2
ประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์
15 สิงหาคม 2562
ระดับประถม 7 ทีม
ระดับมัธยมตอนต้น 17 ทีม
ระดับมัธยมตอนปลาย 19 ทีม
3
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
15 สิงหาคม 2562
ระดับประถม 13 ทีม
ระดับมัธยมตอนต้น 22 ทีม
ระดับมัธยมตอนปลาย 25 ทีม
4
ประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล
15 สิงหาคม 2562
ระดับประถม 9 ทีม
ระดับมัธยมตอนต้น 9 ทีม
ระดับมัธยมตอนปลาย 21 ทีม
5
ประกวด Science Show
15 สิงหาคม 2562
ระดับประถม 8 ทีม
ระดับมัธยมตอนต้น 18 ทีม
ระดับมัธยมตอนปลาย 17 ทีม
6
การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
15 สิงหาคม 2562
ระดับประถม 16 ทีม
ระดับมัธยมตอนต้น 35 ทีม
ระดับมัธยมตอนปลาย 30 ทีม
7
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
15 สิงหาคม 2562
ระดับประถม 12 ทีม
ระดับมัธยมตอนต้น 26 ทีม
ระดับมัธยมตอนปลาย 30 ทีม
8
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
15 สิงหาคม 2562
ระดับประถม 67 ทีม
ระดับมัธยมตอนต้น 80 ทีม
ระดับมัธยมตอนปลาย 59 ทีม
9
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
15 สิงหาคม 2562
ระดับประถม 57 ทีม
ระดับมัธยมตอนต้น 57 ทีม
ระดับมัธยมตอนปลาย 48 ทีม
10
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
15 สิงหาคม 2562
ระดับประถม 17 ทีม
ระดับมัธยมตอนต้น 28 ทีม
ระดับมัธยมตอนปลาย 26 ทีม
11
การแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
(รับระดับละไม่เกิน 20 ทีม) ผู้เข้าแข่งขันและครูผุ้ฝึกสอน กรุณานำบัตรประชาชนมายืนยันการเข้าร่วมแข่งขันในวันรายงานตัวด้วยครับ

15 สิงหาคม 2562
ระดับประถม 11 ทีม
ระดับมัธยมตอนต้น 18 ทีม
 
มีทั้งหมด 11 กิจกรรม